Zegar atomowy

Zegary atomowe- inaczej zwane molekularnymi, umożliwiają określenie jednostki czasu niezależnie od ruchu obrotowego Ziemi. Ich działanie polega na pomiarach drgań własnych cząsteczek dając jeszcze większą dokładność chodu zegara niż w przypadków zegarów kwarcowych.

<<<