Zegar mechaniczny

Zegar mechaniczny: zaczęły powstawać około XII wieku, stosowano je najczęściej jako zegary wieżowe. Zegar ten obok broni palnej był jednym z pierwszych mechanizmów wykonywanych z metalu. W zegarze tym najważniejszą innowacja było zastosowanie kół zębatych, które wprawiał w ruch spadający ciężar.

Przyśpieszeniu ruchu zapobiegał wahadłowy wychwyt kotwicowy zmuszając koła zębate do opadają w określonych okresach czasu. Pierwszymi tego typu zegarami, których mechanizm jest dobrze znany są : zegar na zamku Dover którego powstanie znawcy tematu datują na 1328 rok oraz zegar Henryka de Vick znajdujący się w Palais Rogal w Paryżu datowany na rok 1370l. Do regulacji ich służyło wrzeciono i urządzenie wychwytowe.

Zegary tego typu były zazwyczaj bardzo duże części do nich wykonywał kowal . Dopiero w XV wieku zegary mechaniczne zaczęły być wykorzystywane w domach. Umożliwiły to zmiany konstrukcyjne zwłaszcza zmniejszenie rozmiarów. Poszczególne części mechanizmu zostały połączone przez śruby, które w pod koniec stulecia zastąpiły sprężyny.

<<<