Kalendarz juliański

Kalendarz juliański: wywodzi się z zreformowanego przez Juliusza Cezara w 45r p.n.e. kalendarza rzymskiego. Zasadnicza zmiana polegała na tym, że po trzech latach tzw. Zwyczajnych liczących po 365 dni wprowadzano rok przestępny składający się z 366 dni. Przyjęto w nim zasadę według której w roku zwyczajnym luty liczył sobie 28 dni, zaś w roku przestępnym 29.

<<<