Kalendarze

Kalendarz słoneczny: został wprowadzony w Egipcie w III tysiącleciu przed naszą erą. Był on podporządkowany okresowym wylewom Nilu. Według niego rok składał się 365 dni podzielonych na 12 miesięcy . Występowało też 5 dni dodatkowych.

<<<